Kā iznomāt?

Juridiskām personām, vai fiziskām personām, kas vēlas sadarboties pirmo reizi, nepieciešams noslēgt nomas līgumu.

  • Lai juridiska persona noslēgtu nomas līgumu nepieciešams atsūtīt uzņēmuma rekvizītus (uzņēmumam nosaukumu, reģistrācijas numuru, bankas kontu un paraksttiesīgās personas datus).
  • Fiziskām personām, kas vēlas sadarboties, nepieciešams atsūtīt līgumslēdzēja vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto adresi un adresi kurā tiks lietota tehnika.

Sadarbības līgumu var parakstīt ar drošu elektronisko parakstu, vai klātienē K. Ulmaņa gatvē 1, pie tehnikas saņemšanas.

Lai nosūtītu visu nepieciešamo informāciju un saņemtu līgumu (vai uzdotu mums jautājumu), izmantojiet zemāk esošo kontaktformu.